دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
بازآموزی توجه درمان نوین اضطراب در قرن 21
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ : توسط : حسن شفیعی

 

عنوان رساله دکتری من

اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با استفاده از برنامه رایانه ای بازآموزی توجه درکاهش اضطراب و گوش به زنگی توجهی نوجوانان مضطرب اجتماعی نسبت به کلمات و چهره های هیجانی تهدید کننده 

Effectiveness of Attention Bias Modification by Computerized Attentional Retraining Program on Reducing Anxiety and Attentional Vigilance of Socially Anxious Adolescents to Threatening Words and Emotional Faces

استاد راهنما: دکتر حسین زارع

اساتید مشاور: دکتر احمد علی پور و دکتر جواد حاتمی

 

واژگان کلیدی فارسی:

درمان پردازش شناختی کاربردی-درمان اصلاح سوگیری شناختی-اصلاح سوگیری توجه- آموزش توجه-بازآموزی توجه-پردازش اطلاعات-توجه-سوگیری- سوگیری توجه-توجه انتخابی--تکلیف دات پروب-نوجوانان- اضطراب اجتماعی- کلمات تهدید کننده اجتماعی- چهره های هیجانی

Keywords:

Applied cognitive processing therapy-Cognitive Bias Modification Therapy- Attentional Bias Modification-Attention Training-Attentional Retrainin-Information Processing-Attention-Attentional Bias- Selective Attention-Dot- Probe Task-Adolescents- Social anxiety- Social threat word- Emotional faces

 


 
درمان پردازش شناختی کاربردی و اصلاح سوگیری شناختی
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ : توسط : حسن شفیعی

درمان اصلاح سوگیری شناختی

اصلاح سوگیری شناختی در برگیرنده یک سری از فن آوری هایی است که می تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگی شود. بر اساس این الگو اضطراب و افسردگی خصوصاً ناشی از سوگیری هایی هستند که در توجه، حافظه و تفاسیر افراد وجود دارد. برای مثال افراد مضطرب گرایش به توجه به ویژگی های ناخوشایند دارند. اصلاح سوگیری توجه مستلزم به کارگیری مجموع تمارینی است که چنین سوگیری هایی را معکوس کرده و بنابراین موجب بهبود چنین اختلالاتی می گردد.

تحول اخیر در زمینه درمان اختلات اضطرابی درمان اصلاح سوگیری توجه (ABMT) تکنیک آموزش توجه است (ATT) یا بازآموزی توجه است. دربیشتر پژوهش ها و کاربرد های بالینی، بازآموزی توجه به عنوان نوعی از اصلاح سوگیری شناختی مورد استفاده قرار گرفته است. در این شیوه کاربردی، بازآموزی توجه به بازآموزی سوگیری های توجهی خودکار موجود در سطوح بالای اضطراب می پردازد. آموزش توجه برای اضطراب نوعی از درمان پردازش شناختی کاربردی است (ACPT) است و همچنین در ادبیات علمی با عنوان درمان اصلاح سوگیری شناختی برای توجه (CBMT-A) به آن اشاره شده است.

کلید واژه ها:

اصلاح سوگیری شناختی، درمان پردازش شناختی کاربردی، درمان اصلاح سوگیری شناختی توجه اصلاح سوگیری توجه، آموزش توجه، بازآموزی توجه

Keywords:

Attention Bias Modification treatment (ABM), Attention Training Technique (ATT)-Attention Retrainig, Applied Cognitive Processing Therapy (ACPT),Cognitive Bias Modification Therapy for Attention (CBM-A)

 


 
ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش -نقطه ) کلمه ای
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ : توسط : حسن شفیعی

ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه) کلمه ای جهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اضطراب اجتماعی

 

حسن شفیعی، حسین زارع، احمد علی پور، جواد حاتمی، مهدی شفیعی

مقدمه: سوگیری توجه (توجه انتخابی)، نقش مهمی را در علت‌شناسی و تداوم اختلالات مختلف، خصوصاً اختلال اضطراب اجتماعی دارد. تکلیف دات- پروب ابزار شناختی مناسبی برای سنجش سوگیری توجه به شمار می رود. پژوهش حاضر به معرفی و مراحل ساخت تکلیف رایانه ای دات پروب (کاوش نقطه) کلمه ای و بررسی روایی و پایایی این تکلیف و کلمات مورد استفاده در آن به عنوان محرک می پردازد.

روش: فهرست اولیه کلمات تهدید کننده اجتماعی از منابع موجود در ادبیات پژوهشی مرتبط با اضطراب اجتماعی و براساس نظر متخصصین روان شناسی و ادبیات فارسی ایجاد شد. میزان تهدید کنندگی کلمات نهایی توسط 113 دانشجو درجه بندی شدند. 32 کلمه ای که دارای بیشترین میزان تهدید کنندگی اجتماعی بودند با کلمات خنثی از نظر تعداد حروف و فراوانی مورد استفاده همتا شدند. روایی و پایایی تکلیف رایانه ای دات – پروب کلمه ای در دو گروه 15 نفره دارای اضطراب اجتماعی بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج بیانگر روایی و پایایی بالای تکلیف رایانه ای دات پروب و کلمات مورد استفاده در آن بود. نتایج حاصل از اجرای تکلیف دات پروب در افراد مضطرب اجتماعی بیانگر روایی افتراقی این تکلیف و توانمندی آن در سنجش سوگیری توجه است.

نتیجه گیری: تکلیف رایانه ای دات – پروب کلمه ای ابزار شناختی مناسبی جهت سنجش سوگیری توجه است و از آن می توان در پژوهش های آینده جهت بررسی الگوهای پردازش اطلاعات و سوگیری توجه در اختلال اضطراب اجتماعی و سایر اختلالات استفاده کرد.

کلیدواژه ها: پردازش اطلاعات، سوگیری توجه، توجه انتخابی،تکلیف دات- پروب، تکلیف کاوش نقطه، کلمات تهدید کننده اجتماعی، اضطراب اجتماعی

 


 
رشته روان شناسی بالینی از دانشگاه های وزارت علوم حذف می شود
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٩ : توسط : حسن شفیعی
معاون آموزشی وزارت بهداشت از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت علوم درباره رشته های دانشگاهی مرتبط با سلامت خبر داد.  به نقل از: دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از رشته های دانشگاهی که با سلامت و درمان مرتبط هستند در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم قرار دارند که برخی از آنها پیش از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از گذشته در این دانشگاهها مجود بوده و برخی نیز به تازگی در دانشگاهها مانند دانشگاه علمی کاربردی به تصویب رسیده است. ضیایی یادآور شد: ما در وزارت بهداشت ابتدا نامه ای به وزارت علوم نوشتیم و خواستار روشن شدن وضعیت این رشته ها شدیم و در ادامه جلسه ای با حضور معاون آموزشی وزارت علوم و مدیران مربوطه در این زمینه برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: هر رشته ای که مرتبط با سلامت و درمان مردم باشد مطابق قانون باید به مجموعهدانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت منتقل شود. معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک با وزارت علوم گفت: این کارگروه برای بررسی رشته ها و مشخص کردن فیلد(زمینه) آموزشی آنها تشکیل شده است و تمامی رشته ها را بررسی کرده و در صورتی که رشته ای با سلامت ارتباط داشته باشد به وزارت بهداشت منتقل می شود. ضیایی اظهار داشت: نکته مهم در رشته های مرتبط با سلامت نداشتن فیلد مرتبط با سلامت و درمان است به طور مثال روانشناسی بالینی از نام اش مشخص است که بایدبخش آموزشی بالینی داشته باشد و در غیر این صورت آموزش ناقص می ماند. وی درباره رشته های مرتبط با سلامت در دانشگاه علمی کاربردی گفت: این رشته ها نیز همچون دیگر رشته ها مجوز خود را از شورای گسترش وزارت علوم دریافت کرده اند و برنامه مصوب دارند از این رو در همان کارگروه متشکل با وزارت علوم درباره آنها تصمیم گرفته می شود.