دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
همه ما یاد می گیریم که ....
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ : توسط : دکتر شفیعی

رفتارها را از طریق تقلید، بازخورد و تمرین؛

خلاقیت را از طریق بازی کردن؛

حقایق را از طریق تداعی، تمرین، تکرار، به خاطر سپاری و سوال کردن؛

قضاوت را از طریق مرور  موارد، پرسیدن سوالها، انتخاب کردن ها، دریافت بازخورد و مربیگری؛

زبان را از طریق تقلید، تمرین و کاربرد در محیط طبیعی و واقعی؛

نظریه ها را از طریق منطق، توضیح و سوال کردن؛

نظام ها را از طریق کشف اصول و انجام دادن مهارت های تدریجی؛

فرایندها را از طریق تجزیه و تحلیل نظام، ساخت گشایی و تمرین

منبع:پرنسکی،2000ص196