دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
به تن ِ لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز!!!
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳٠ : توسط : دکتر شفیعی

نه تو می مانی ونه اندوه ونه هیچیک از مردم این آبادی
به حباب ِ نگران ِ لب ِ یک رود قسم
و به کوتاهی ِ آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم می گذرد 
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن ِ لحظه ی خود
جامه ی اندوه مپوشان هرگز!!!(سهراب سپهری)