دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
پس از کمر درد، افسردگي مهمترين ناتواني در سراسر جهان محسوب مي شود.
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٦ : توسط : دکتر شفیعی

نامه نيوز/ افسردگي رتبه دوم جهاني را در ايجاد ناتواني براي افراد دارد اما اين بيماري در کشورها و مناطق مختلف به صورت متفاوتي بروز مي کند. مثلا ميزان افسردگي شديد در افغانستان در بالاترين ميزان و در ژاپن در کمترين ميزان است.
جديدترين يافته هاي علمي حاکي از آن است که پس از کمر درد، افسردگي مهمترين ناتواني در سراسر جهان محسوب مي شود.
محققان در نشريه "پلاس مديسين" تاکيد کرده اند بايد افسردگي به عنوان يک اولويت بهداشت عمومي جهاني درمان شود.در اين مطالعه افسردگي باليني با بيش از 200 بيماري و آسيب ديدگي ديگري که موجب ناتواني فرد مي شوند مقايسه شده اند.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني در سراسر جهان، تنها بخش کوچکي از بيماران به درمان دسترسي دارند.افسردگي رتبه دوم جهاني را در ايجاد ناتواني براي افراد دارد اما اين بيماري در کشورها و مناطق مختلف به صورت متفاوتي بروز مي کند. مثلا ميزان افسردگي شديد در افغانستان در بالاترين ميزان و در ژاپن در کمترين ميزان است.دکتر آلزي فراري از دانشکده بهداشت جمعيت دانشگاه کويينزلند که اين پژوهش را رهبري کرده است مي گويد افسردگي مشکل بزرگي است و ما قطعا بايد توجه بيشتري به آن داشته باشيم.وي افزود: بايد کارهاي بيشتري در زمينه آگاهي رساني در مورد اين بيماري صورت دهيم و شيوه هاي موفق و موثر بهتري براي درمان آن عرضه کنيم.
به گفته وي بار اين بيماري نيز در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوري که کشورهاي کم درآمد و با درامد متوسط بيشترين بار و کشورهاي ثروتمند کمترين بار را از اين بيماري متحمل مي شوند.
به گفته وي، اگرچه سياستگذاران تلاش کرده اند تا با اتخاذ سياست هاي مختلف به افسردگي بيشتر پرداخته شود اما هنوز بايد کارهاي بسيار بيشتري انجام شود.
داده هاي سال 2010 در پي مطالعات مشابه سال 1990 و 2000 به بار جهاني افسردگي پرداخته است.دکتر "دانيل چشولم" اقتصاد دان سلامت در بخش سلامت روان و سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهاني در مورد اين تحقيقات مي گويد افسردگي يک بيماري بسيار ناتوان کننده است.وي افزود: اين يک چالش عمومي بزرگ براي سلامتي و يک مشکل عظيم براي روبه روشدن با آن است اما کارهاي انجام شده براي درمان آن کافي نيست.در سراسر جهان تنها بخش کوچکي از مردم به هر نوع درمان و يا شيوه تشخيصي افسردگي دسترسي دارند.سازمان بهداشت جهاني به تازگي برنامه بهداشت روان جهاني را براي ارتقاي سطح آگاهي سياست گذاران آغاز کرده است.