دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
بازآموزی توجه درمان نوین اضطراب در قرن 21
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ : توسط : دکتر شفیعی

 

عنوان رساله دکتری من

اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با استفاده از برنامه رایانه ای بازآموزی توجه درکاهش اضطراب و گوش به زنگی توجهی نوجوانان مضطرب اجتماعی نسبت به کلمات و چهره های هیجانی تهدید کننده 

Effectiveness of Attention Bias Modification by Computerized Attentional Retraining Program on Reducing Anxiety and Attentional Vigilance of Socially Anxious Adolescents to Threatening Words and Emotional Faces

استاد راهنما: دکتر حسین زارع

اساتید مشاور: دکتر احمد علی پور و دکتر جواد حاتمی

 

واژگان کلیدی فارسی:

درمان پردازش شناختی کاربردی-درمان اصلاح سوگیری شناختی-اصلاح سوگیری توجه- آموزش توجه-بازآموزی توجه-پردازش اطلاعات-توجه-سوگیری- سوگیری توجه-توجه انتخابی--تکلیف دات پروب-نوجوانان- اضطراب اجتماعی- کلمات تهدید کننده اجتماعی- چهره های هیجانی

Keywords:

Applied cognitive processing therapy-Cognitive Bias Modification Therapy- Attentional Bias Modification-Attention Training-Attentional Retrainin-Information Processing-Attention-Attentional Bias- Selective Attention-Dot- Probe Task-Adolescents- Social anxiety- Social threat word- Emotional faces