طرد شدن می تواند باعث ایجاد خلاقیت شود!

نگذارید طرد شدن باعث شود شما احساس افسردگی یا ناراحتی کنید. عدم پذیرش باعث میشود که شما تبدیل به یک شخص خلاق شوید. بله درست است! اگر مخالفت همیشگی با شما باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما و دوری گزینی از دنیای اطراف خودتان  نشود حداقل باعث تقویت توانائی شما در اندیشیدن سوای از گرایش و اندیشه عمومی و همینطور تصور چشم اندازی یگانه از دنیای اطراف خود خواهد شد.

این گونه افراد را مردم یک جامعه به عنوان نوابغ می شناسند، کسانی که مستقل هستند و دارای تفکر "تک" بودن هستند. در بررسی که بوسیله محققین دانشگاههای کرنل و جان هاپکینز انجام شده، مشخص شد افرادی که به گونه ای درست و معقول با مخالفت و رد شدن برخورد می کنند، به خلاقیتی بالا وحتی موفقیت تجاری با اجتناب از افکار موجود گروهی و تاکید بر راه حل های خود در حل مشکلات دست خواهند یافت.

این محققین فرضیه خود را از طریق بهره برداری از حس طرد شدن از جمع آزمایش کردند. به کسانی که مورد آزمایش قرار گرفتند، گفته شد که هر کسی دریک گروه می تواند برای یک پروژه تیمی یک شخص را برای همکاری انتخاب کند. ولی بعداً به آنها گفته شد که هیچکس از آنها برای تشکیل یک تیم انتخاب نشده اند. افراد با ذهنیت مستقل از این عدم پذیرش الهام گرفته و پروژه مورد نظر را با ابتکار بیشتری انجام دادند (برای ما مشخص نیست که معیار خلاقیت چه اندازه بوده است). ما نمی دانیم این آزمایش بر افراد دیگر که ذهنیت مستقلی نداشتند چه اثری گذاشته ولی امیدواریم که بعداً کسی به آنها گفته باشد که این موضوع فقط یک تحقیق بوده باشد.این محققین اذعان کردند که عدم پذیرش و رد اشخاص برای برخی از آنها عواقب منفی دارد و اینکه تحقیق و بررسی آنها نشان می دهد که عدم پذیرش و رد بعضی ذهنیات و اشخاص با عادات فکری مخصوص برای آنان به این معناست:  پایان شب سیه سپید است و این نکته ای که ما کم و بیش میدانیم: "نابغه بودن کار آسانی نیست".

/ 0 نظر / 37 بازدید