انسان و نیاز به تعلق: کم توجهی، حتی از جانب غریبه ها، آزار دهنده است

* انسان و نیاز به تعلق: کم توجهی، حتی از جانب غریبه ها، آزار دهنده است 


احساس این که فرد بخشی از یک جمع است برای تجربه انسانی نقشی کلیدی دارد.  همه افراد هنگامی که از جمع بیرون گذاشته شوند احساس فشار عصبی (استرس) می کنند.  مطالعه تازه ای که در "سایکالاژیکال ساینس" (علم روان شناسانه)، مجله انجمن علم روان شناسی، انتشار یافت نتیجه می گیرد که این حس تعلق به جمع حتی می تواند از چیزی ساده، مانند چشم در چشم شدن با یک غریبه، به دست آید.

روان شناسان هم اکنون می دانند که انسان ها برای شاد بودن نیاز دارند تا با یکدیگر مرتبط باشند.  این احساس نیاز به ارتباط می تواند با بودن در یک جمع بافندگان، گروه کر کلیسا [هیات مسجد] یا همسایه ای خوشرو تامین شود.  اریک وسسلمن، از دانشگاه پوردو، می خواست بداند برای آن که فردی احساس تعلق به جمع  کند این نشانه ها تا چه اندازه می تواند کوچک باشد. ... وسسلمن می گوید: "برخی از هم نویسندگان من [در این مطالعه] دریافتند که، برای نمونه، بعضی افراد گفتند هنگامی که حتی یک غریبه به حضور آنها در جمع بی توجهی نمود، آنها اذیت شدند."  او و هم-نویسندگانش آزمونی را طراحی کردند تا این موضوع را مورد آزمایش قرار دهد.

این مطالعه با همکاری افراد [عادی] در پردیس دانشگاه پوردو انجام گرفت.  وسسلمن توضیح داد: یک دستیار پژوهشی در یک مسیر پر رفت و آمد راه رفت، آزمودنی را انتخاب نمود، و آن گاه یا به چشم آن فرد نگاه کرد، نگاه کرد و لبخند زد، یا این که در جهت چشمان آن فرد نگاه کرد، اما از او عبور نمود – از کنارش بی توجه گذشت، برای مثال، "به آنها گونه ای نگاه که کرد گویی حضور نداشتند."  هنگامی که دستیار آن فرد را پشت سر می گذاشت، علامتی در پشت سرش می داد که نشانگر آن بود یک آزمایشگر دیگر می بایست آن فرد را متوقف نماید.  آزمایشگر دوم می پرسید: "شما در یک دقیقه گذشته تا چه اندازه خود را بریده از جمع احساس کردید؟"

کسانی که چشم در چشم شده بودند، حالا با لبخند یا بدون آن، در مقایسه با کسانی که با آنها به گونه ای رفتار شده بود که گویی وجود نداشتند،  کمتر احساس بریدگی از جمع می نمودند.  ... )

منبع: پژوهشکده علوم شناختی

/ 0 نظر / 15 بازدید