تحصیلات، سرعت پیرشدن را کاهش می‌دهد

محققان می گویند: تحصیلات، سرعت پیر شدن را در افراد کاهش می دهد.

پژوهشگران افزودند: افرادی که تحصیلات خود را با مدارک پایین تری ترک می کنند روند پیری سریع تری را تجربه می کنند.

محققان در این پژوهش طول رشته هایی از دی ان ای معروف به تلومر را در حدود 450 نفر اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که در مدرسه عملکرد خوبی نداشتند تلومرهای کوتاهتری داشتند و احتمال دادند سرعت پیر شدن در این افراد بیشتر باشد.

تلومرها، بخش هایی از DNA هستند که انتهای کروموزوم ها را می پوشانند و مانع آسیب دیدن و مختل شدن عملکرد سلول های مربوط به افزایش سن می شوند.

بررسی نشان می دهد، تحصیلات بالاتر، بیش از بودن ِ فقط در بازار کار می تواند، برای انسان مفید باشد.

شرکت کنندگان در این تحقیق از نظر تحصیلات به چهار گروه تقسیم شدند، آنهایی که هیچ مدرک تحصیلی نداشتند، آنهایی که در حدود 16 سالگی تحصیلات رسمی را رها کردند، آنهایی که در 18 سالگی ترک تحصیل کردند و آنهایی که مدرک دانشگاهی یا بالاتر داشتند.

نتایج نشان داد طول تلومرها در آنهایی که موفقیت تحصیلی کمتری داشتند کوتاه تر بود و این نشان دهنده این است که سرعت پیر شدن در آنها ممکن است بیشتر باشد.

محققان گفتند این بررسی همچنین مدرک محکمی ارائه می کند که برخلاف آنچه پیش تر تصور می شد، موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد در سال های بعدی زندگی اثری بر طول تلومرها ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید