ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش -نقطه ) کلمه ای

ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه) کلمه ای جهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اضطراب اجتماعی

 

حسن شفیعی، حسین زارع، احمد علی پور، جواد حاتمی، مهدی شفیعی

مقدمه: سوگیری توجه (توجه انتخابی)، نقش مهمی را در علت‌شناسی و تداوم اختلالات مختلف، خصوصاً اختلال اضطراب اجتماعی دارد. تکلیف دات- پروب ابزار شناختی مناسبی برای سنجش سوگیری توجه به شمار می رود. پژوهش حاضر به معرفی و مراحل ساخت تکلیف رایانه ای دات پروب (کاوش نقطه) کلمه ای و بررسی روایی و پایایی این تکلیف و کلمات مورد استفاده در آن به عنوان محرک می پردازد.

روش: فهرست اولیه کلمات تهدید کننده اجتماعی از منابع موجود در ادبیات پژوهشی مرتبط با اضطراب اجتماعی و براساس نظر متخصصین روان شناسی و ادبیات فارسی ایجاد شد. میزان تهدید کنندگی کلمات نهایی توسط 113 دانشجو درجه بندی شدند. 32 کلمه ای که دارای بیشترین میزان تهدید کنندگی اجتماعی بودند با کلمات خنثی از نظر تعداد حروف و فراوانی مورد استفاده همتا شدند. روایی و پایایی تکلیف رایانه ای دات – پروب کلمه ای در دو گروه 15 نفره دارای اضطراب اجتماعی بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج بیانگر روایی و پایایی بالای تکلیف رایانه ای دات پروب و کلمات مورد استفاده در آن بود. نتایج حاصل از اجرای تکلیف دات پروب در افراد مضطرب اجتماعی بیانگر روایی افتراقی این تکلیف و توانمندی آن در سنجش سوگیری توجه است.

نتیجه گیری: تکلیف رایانه ای دات – پروب کلمه ای ابزار شناختی مناسبی جهت سنجش سوگیری توجه است و از آن می توان در پژوهش های آینده جهت بررسی الگوهای پردازش اطلاعات و سوگیری توجه در اختلال اضطراب اجتماعی و سایر اختلالات استفاده کرد.

کلیدواژه ها: پردازش اطلاعات، سوگیری توجه، توجه انتخابی،تکلیف دات- پروب، تکلیف کاوش نقطه، کلمات تهدید کننده اجتماعی، اضطراب اجتماعی

 

/ 1 نظر / 60 بازدید

سلام به شما دوست عزیز. وبلاگ خیلی خیلی خوبی دارین. ببخشید میشه رشدکاریکاتوری رو توضیح بدین؟ولطفا معضلات اجتماعی مربوط به اون رو نام ببرید. ممنون بابت تمامی زحماتتون.