اگر ذاتاً بدبین باشیم چه کنیم؟

 

اگر ذاتاً بدبین باشیم چه کنیم؟

در واقع بعضی از افراد ممکن است دیدگاه بدبینانه به زندگی داشته باشند و این مسأله ممکن است به خاطر نوع شخصیت و یا نحوه ی تربیت و یا به هر دو دلیل باشد. حتماً شما هم کسی را می شناسید که باهیچ چیزی به جز آه و ناله خوشحال نمی شوند. لازم نیست از چنین اشخاصی ناراحت و دلگیر شوید. در واقع باید برای چنین اشخاصی دلسوزی کرد چون آمها وقت و انرژی بسیار زیادی را هدر می دهند که به هیچ وجه قابل جبران نیست. آنها به خاطر این که توان بالقوه خود را شکوفا نمی سازند، در زندگی خود با دلسردی و نا امیدی بسیار روبرو خواهند شد. اگر احتمالاً شما هم جزء افرادی هستید که همیشه نیمه ی خالی لیون را می بینند و منفی نگر هستند باید بسیار خوشحال باشید که تصمیم گرفته اید ین کتاب را بخوانید و دیدگاه خود را نسبت به زندگیتان تغییر دهید. اگر هم از این که احساس بدبختی و خلاء می کنید راضی هستید بهتر است دیگر به خواندن این کتاب ادامه ندهید و آن را به کسی دیگر بدهید و یا دور بیندازید.

اگر تصمیم گرفته اید ادامه مطالب این کتاب را بخوانید یعنی اینکه می خواهید بدانید چگونه می توانید از عملکرد خودتان راضی باشید، می خواهید بدانید چگونه می توان قدرت اعتماد به نفس را افزایش داد، می خواهید بدانید چگونه می توانید از تمام تواناییهای بالقوه خود استفاده کنید، می خواهید بدانید چگونه می توان از احساس ناراحتی و نارضایتی از زندگی رهایی یافت و نهایتاً می خواهید بدانید منافع مثبت اندیشی کدامند.

دیدگاه مثبت به زندگی تأثیرات مفید بسیاری بر سلامت شخص می گذارد.    

<;span style="font-size: x-small;"> 

منافع مثبت اندیشی چیست؟

مثبت اندیشی در زندگی دارای منافع بسیار است که مهمترین آنها در زیر شمرده اند:

الف: اگر مثبت اندیش باشید، احتمال این که نیازهایتان بر آورده شوند بیشتر می شود.

ب: اگر مثبت اندیش باشید، به توانایی های خود بیشتر ایمان خواهید داشت.

ج: اگر مثبت اندیش باشید، بیشتر ابتکار عمل به خرج خواهید داد.

د: اگر مثبت اندیش باشید، بهتر می توانید خودتان را کنترل کنید و ارزش خود را بهتر می فهمید.

ه: اگر مثبت اندیش باشید، انرژی خود را کمتر به هدر خواهید داد.

و: اگر مثبت اندیش باشید، کمتر دچار نوسانات ناگهانی احساسات و هیجانات خود خواهید بود.

ز: اگر مثبت اندیش باشید، همیشه گزینه ها و راههای بیشتر را پیش رو ی خود خواهید دید.

 

تمامی این منافع مثبت اندیشی نهایتاً به شما کمک خواهند کرد که استرس خود را کاهش دهید و در عوض سلامت شخصی و کارآیی خود راافزایش دهید.

بعبارت دیگر می توان گفت که مثبت اندیشی منافع بیشماری دارد که افزایش سلامت فیزیکی و روانی شخص تنها یکی از آنهاست. علاوه بر این، افرادی که مثبت اندیش هستند بیشتر با افراد مثبت اندیش دیگر تعامل می کنند و در نتیجه انسانهای موفق تری هستند و در زندگی حرفه ای و شخصی خود بیشتر پیشرفت می کنند.

اگر دوست دارید بیشتر درباره ی منافع مثبت اندیشی بدانیدو هنوز هم متقاعد نشده اید بهتر است بدانید که انسانهای مثبت اندیش همیشه کمتر از دیگران استرس دارند وبیشتر از همکاری دیگران بهره مند می شوند. همکاران، دوستان، اعضای خانواده بیشتر به آنها کمک می کنند و بنابراین زندگی رضایتمندی دارند. آیا هنوز هم بیش از این برای مثبت اندیشی دلیل می خواهید؟

چه چیزی باعث احساسات منفی می شود؟

اگر می خواهید سفر خود را به سوی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس بیشتر آغاز کنید، بیایید شانس خود را آزمایش کنید و در اولین گام سعی کنید بدانید چه چیزهای باعث ایجاد احساسات منفی می شوند.

مهمترین احساسات و هیجانات منفی عبارتند از:

1-     عصبانیت

2-     ناامیدی و نارضایتی

3-     اندوه و نارحتی

یک نمونه تمرین برای درک احساسات منفی

بدون ین که به فهرست مطالب عنوان شده در صفحه بعد نگاه کنید، سعی کنید فعالیت زیر را انجام دهید. تمام چیزهایی که باعث ایجاد حس منفی در شما میگرند یعنی باعث عصبانیت، غم، اندوه یا نا امیدی شما می شوند روی یک برگ کاغذ بنویسید. چیزهایی که می نویسید می تواند مربوط به محل کار، محل زندگی یا هر جای دیگری باشد. وقتی فهرست چیزهایی که در شما حس منفی ایجاد می کنند تهیه کردید از یک دوست دیگر نیز بخواهید همین کار را انجام دهد و نهایتاً لیستهای خود را با هم مقایسه کنید.

با این کار متوجه خواهد شد که شما و دوستتان وجوه مشترک نیز دارید ولی چیزهایی که باعث ایجاد حس منفی در دوست شما می گردند ضرورتاً برای شما احساس منفی ایجاد نمی کنند. این مسأله طبیعی است چون ما انسانها با هم متفاوت هستیم پس در شرایط استرس آور به شیوه های مختلفی واکنش نشان می دهیم. در واقع چیزی که باعث ایجاد استرس در یک شخص می شود ممکن ست بر شخص دیگر چنین تأثیری نداشته باشد.

اولین گام به سوی مثبت اندیشی آن ست که بدانیم چه چیزهایی باعث ایجاد احساس منفی در ما می گردد.             

 

چیزهایی که باعث ایجاد حس منفی در افراد مختلف می شوند در زیر ذکر شده اند و بعضی از آنها را شما نیز ممکن است جزء فهرستخود در فعالیت باا نوشته باشید. عوامل ایجاد کنندهاحساسات منفی عبارتند از:

1-     نوع آب و هوای نامناسب با شرایط فرد

2-     ماندن در ترافیک شلوغ خیابانها

3-     ناسپاسی دیگران در منزل یا محل کار

4-     اجبار به انجام کارهای زیاد در وقت محدود

5-     سررفتن حوصله فرد;

6-     انتقادها و ایرادهای دائمی دیگران

7-     از دست دادن عزیزان و سوگوار شدن

8-     طلاق یا بر هم خوردن ارتباطات نزدیک

<;span style="font-size: x-small;">9-     رنج بردن از بیماری

10- سر کردن با یک فرد نامناسب و بدرفتار

11- قوانین و مررات دست و پا گیر

12- رنج بردن از مشکل وقت کم آوردن در همه ی موارد

13- فشار کاری زیاد

14- دلسرد شدن توسط دیگران

15- داشتن انتظارات بالا از خود و دیگران

16- <;/strong><strong>نداشتن اطلاعات کافی و بی کفایتی در برقراری ارتباط با دیگران

در بخشهای مختلف این کتاب شما می خواهید بیاموزید که چگونه متنفر نگری و منفی بافی را در خود و دیگرن معالجه کنید و چگونه اعتماد به نفس و عزت نفس خود را افزایش دهید و کنترل کامل زندگی خود را به دست بگیرید.

 

هدف فرد در زمینه ی مثبت اندیشی چیست؟

هدف شما در رابطه با مثبت اندیشی این است که به بلوغ شخصیتی برسید. بلوغ شخصیتی دارای جنبههای متفاوت است که مهمترین آنها در زیر خلاصه شده است و هدف از مثبتاندیشی را تشکیل می دهند.

الف: توانایی ایجاد حس همدردی با دیگران و درک خود و دیگران

ب: ارتباط گرم و غیر خودپسندانه با دیگران

ج: نداشتن احساس تنفر و بیزاری یا شک نسبت به دیگران

د: احساس امنیت عاطفی و روانی

ه: زندگی کردن در زمان حال و آینده به جای زندگی در گذشته

و: یاد گرفتن آسان گرفتن کارها

ز: دانش واقع بینانه نسبت به خود

ح: توانایی قضاوت کردن صحیح و اتخاذ تصمیم عاقلانه

ط: تلف نکردن وقت و انرژی برای تغییر چیزهایی که از توان شخص خارج است.

ی: همکاری و همیاری بازندگی به جای مقابله و تخریب و فرار از زندگی

م: نداشتن انتظارات بالا و غیر واقعی از خود

ن: داشتن دیدگاه ثابتو پایدار نسبت به اصل زندگی. این دیدگاه ثابت و مداوم می تواند بر اساس مذهب یا انسن گرایی باشد و باید به شخص کمک کند تا ارزشهای مورد قبول خود و هدف خود از زندگی رابر اساس آن مشخص کند.

خلاصه

-       داشتن دیدگاه مثبت به زندگی و مثبت اندیشی منافع بسیار زیادی برای سلامت شخص دارد.

-       اولین گام به سوی مثبت اندیشی آن است که بدانیم چه چیزهایی باعث ایجاد حس منفی در ما میشوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید